تبریز، شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در 2018

تبریز، شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در 2018

شهر تبریز یک بار دیگر توانست برتری خود را به رخ جهانیان بکشد؛ پیش از این، در مهرماه امسال با هنر فرش خود در عرصه جهانی درخشید و «شهر جهانی بافت فرش» شد و دو روز پیش، به‌عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شد.