شهر تبریز یک بار دیگر توانست برتری خود را به رخ جهانیان بکشد؛ پیش از این، در مهرماه امسال با هنر فرش خود در عرصه جهانی درخشید و «شهر جهانی بافت فرش» شد و دو روز پیش، به‌عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شد.

 

انتخاب شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی از سال 2015 و به پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری کشورهای اسلامی کلید خورد. این سازمان که با 57 کشور، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است، از تمامی کشورهای عضو درخواست کرد که به منظور معرفی شهرهای نمونه گردشگری جهان اسلام، یکی از شهرهای خود را به‌عنوان نماینده آن کشور برای انتخاب شهر نمونه گردشگری سازمان همکاری اسلامی معرفی کنند که دو شهر تبریز و یزد با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط، مد نظر این سازمان به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. پیش از این شهرهای قدس و قونیه به ترتیب به‌عنوان شهرهای نمونه گردشگری سال‌های 2015 و 2016 انتخاب شده بود و جلسه انتخاب شهرهای نمونه گردشگری برای سال‌های 2017 و 2018 طی روزهای گذشته در کشور آفریقایی نیجر برگزار شد.