پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا (مسافر)۶۴۵هزار تومان

مدارک مورد نیاز :

 مدارک ویزای اقامتی :

 • پاس
 • برگه case no
 • برگه پست انتخاب شده
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه

 مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • فرم I20 یا DS2019

 مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت